Archive for May, 2009

Podmienky a procesy pri zavádzaní marketingového informačného systému vo firme

Úvod Všeobecným trendom marketingu súčasnosti je narastanie intenzity významu disponibility presnými explicitnými a maximálne formalizovateľnými tacitnými informáciami, vďaka čomu dokáže podnik reagovať na situácie pri obsluhe cieľového trhu efektívnejšie ako jeho konkurencia. V rámci kopírovania tohto trendu sú podniky nútené dôslednejšie pracovať so všetkými informáciami, ktoré sa v podniku vyskytujú. Ich spracovávanie a spôsob následnej prezentácie je potrebné neustále [...]

, , , ,

No Comments

Trendom v publikovaní je optimalizácia procesov

V čase krízy hľadá každý možnosti, ako ušetriť, resp. ako neminúť viac, ako je bezprostredne potrebné. Tieto starosti trápia aj vydavateľov novín a časopisov. Všeobecne platí, že kríza negatívne pôsobí na predaný náklad a predplatné, ako (a najmä) na objemy inzercie. V týchto časoch je nutné šetriť a minimalizovať náklady na všetkých frontoch. Kde je [...]

, , , , , ,

No Comments

T-mobile naďalej jediný s validným kódom

Pravidelné hodnotenie vybraných webov opäť potvrdilo to, čo platí už dlhšiu dobu. T-mobile je naďalej jediným slovenským telekomunikačným operátorom, ktorý má 100 % validný HTML kód. A samozrejme, je to pomerne ojedinelý úkaz aj na celom slovenskom internete, nielen v rámci telekomunikačných operátorov. Stránka www.t-mobile.sk bola vyhodnotená ako plne kompatibilná so štandardom XHTML 1.0 Strict. [...]

, , , , , , , ,

1 Comment

V čom pomohol nový Webmaster Tools

Keď Google zverejnil novú verziu Webmaster Tools, boli sme zvedaví, či Google konečne zintegruje dlho očakávané vybrané parametre vstupujúce do hodnotenia PageRank priamo do rozhrania tejto aplikácie. V rámci nových funkcií zaujalo napríklad geografické cielenie na .com a .org doménach. Všeobecne platilo, že pokiaľ chcete mať dobré SEO na web v slovenskom jazyku, je mimoriadne [...]

, , ,

No Comments