Ako vytvoriť úspešnú internetovú stránku (II)


Po spustení prevádzky internetovej stránky je potrebné venovať pozornosť aktivitám, ktoré zabezpečia prílev návštevníkov na stránku. Jej samotné umiestnenie na internete ešte nezaručuje, že ju potenciálni zákazníci nájdu a navštívia. Po istom čase ju bude možné nájsť pri vyhľadávaní na vyhľadávacích serveroch, odkaz na ňu sa však zrejme nezobrazí na prvej strane výsledkov.

Návštevnosť stránky predpokladom jej úspešnosti

Jedným z faktorov ovplyvňujúcich úspech internetovej stránky je návštevnosť. Na zvýšenie premávky na internetovej stránke možno odporúčať najmä tieto nástroje:

  • integrácia firmy a internetovej stránky do komerčných a nekomerčných databáz
  • odkazy na partnerských portáloch, diskusných skupinách, blogoch
  • online reklama v rôznych formách
  • nástroje využívajúce vyhľadávacie portály

  • integrácia do sekcií katalógov
  • PPC (Pay Per Click)
  • SEO (Search Engine Optimization)

Na internete pôsobí celý rad subjektov, ktoré sa venujú tvorbe databáz. Komerčne orientované databázy môžu byť napríklad určené na vyhľadávanie obchodných partnerov doma i v zahraničí. Vstup do takýchto databáz býva niekedy spoplatnený. Napriek tomu je vhodné urobiť si prieskum možností, ktoré sú na internete k dispozícii a registrovať sa do čo najväčšieho počtu databáz, ktoré svojím zameraním zodpovedajú predmetu činnosti firmy a internetovej stránky.

Na propagáciu stránky možno využiť aj diskusné fóra a blogy. Niektoré väčšie firmy majú zamestnancov, ktorých cieľom je aktívne sa zapájať do diskusie na rôznych fórach, monitorovať dianie, zisťovať názory, motívy a správanie účastníkov a nenápadne odporúčať do pozornosti internetovú stránku ich firmy. Odkaz na stránku možno zverejniť aj vo vlastnom blogu (blog je priestor, v ktorom jeho autor uverejňuje články a názory na jemu blízku problematiku). Finančne nenákladnou možnosťou je tiež umiestnenie odkazu alebo reklamného bannera na stránkach partnerov.

Internetová reklama získava na dôležitosti

Popularita internetovej reklamy má stúpajúcu tendenciu. Údaje Sekcie vydavateľov internetových titulov (SVIT) hovoria o medziročnom raste výdavkov na online reklamu v SR o 48 %. Ich absolútna hodnota v roku 2005 dosiahla 230 mil. Sk. Podobné tempo rastu možno pozorovať aj v ČR, kde výdavky na internetovú reklamu za minulý rok prevýšili objem 1 mld. Kč.

Pri realizácii reklamnej kampane je k dispozícii viacero formátov. Štandardom je banner v rôznych veľkostiach (banner klasik, big banner, screen, skyscraper, button, atď.). Okrem toho možno použiť neštandardné formáty, napr. pop-up okná. Dobrú alternatívu na rozsiahlejšie prezentovanie firmy a predmetu jej činnosti predstavujú PR články.

Rozsiahlejšia reklamná kampaň môže byť značne finančne náročná. Cena za tisíc videní reklamy (CPT) sa na rôznych serveroch pohybuje medzi 400 a 800 Sk. Ak by server, ktorý disponuje počtom 100 000 impresií (zobrazení stránok) denne, zobrazoval len jednu reklamu, náklady by pri cene 400 Sk (CPT) dosiahli 40 000 Sk za deň. Ide však len o ilustratívny výpočet, servery totiž mávajú viacero klientov, ktorých bannery rotujú. Do konečnej ceny zároveň vstupujú aj ďalšie faktory, ako rôzne príplatky a zľavy.

CPT v Sk

Ceny reklamných formátov na vybraných serveroch

big banner

screen

skyscraper

titulná

ostatné

titulná

ostatné

titulná

ostatné

zoznam.sk

450

560

2000

900

2000

900

azet.sk

450

450

1250

1250

1150

1150

zdravie.sk

-

-

1500

1300

1200

1000

pravda.sk

600

450

2000

1500

1250

900

sme.sk

800

750

2900

1900

1500

1100

CPT = Cost Per Thousand (cena za tisíc zobrazení reklamy)

Bannerová reklama je vhodná skôr na budovanie známosti značky, ako na dosiahnutie okamžitého predajného výsledku. Pokiaľ je pri plánovaní kampane potrebné zohľadniť značne obmedzený rozpočet, možno platenú bannerovú reklamu odporúčať ako doplnok kampane na vyhľadávacích serveroch.

Finančne výhodnejšou alternatívou sú výmenné bannerové systémy. Vstúpiť do systému možno s takmer akoukoľvek internetovou stránkou, a to väčšinou bezplatne. Prevádzkovateľ stránky na nej vyčlení priestor pre zobrazovanie reklamy ďalších firiem zapojených do systému. Na základe dohodnutého výmenného pomeru získava ako odplatu reklamný priestor na iných stránkach. Rôzne výmenné systémy sa líšia možnosťami výberu preferovaných serverov, zamedzenia zobrazovania reklamy priamej konkurencie, výmenným pomerom, podporou reklamných formátov, úrovňou dostupných štatistík, či možnosťou výmeny získaných kreditov za hotovosť. Medzi najznámejšie výmenné systémy v SR patrí www.trafix.sk a www.newlinx.sk.

Pri využití obidvoch alternatív je potrebné disponovať hotovým grafickým návrhom reklamného bannera. Cena sa pohybuje od cca 800 Sk za statický banner a 1800 Sk za animovaný, resp. flashový banner. Ich výrobu je väčšinou schopný zabezpečiť prenajímateľ reklamného priestoru. Pomocou vhodného programu je možné vytvoriť si ho vo vlastnej réžii. Tu je prehľad niektorých z nich. Majú charakter shareware, teda poskytujú obmedzenú funkčnosť, resp. je ich bezplatné použitie časovo limitované.

Programy na tvorbu bannerov

Cena za plnú verziu

Na stiahnutie

Animated GIF Banner Maker

900 Sk

www.shareware.com

Banner Maker Pro

1 200 Sk

Banner Factory

600 Sk

Využitie vyhľadávacích služieb v marketingu

Vyhľadávacie portály zohrávajú na internete mimoriadne dôležitú úlohu. Veľké množstvo používateľov pristupuje na internetové stránky prostredníctvom vyhľadávača. Požadovanú informáciu možno nájsť v rôznych sekciách katalógu, alebo priamym zadaním kľúčového slova na fulltextové vyhľadávanie. Na slovenskom internete dominuje tzv. „veľká štvorka“, ktorú tvoria Zoznam, Azet, Centrum a Atlas. Tieto a ďalšie servery obsahujú katalógy stránok s rôznymi sekciami. Zaradenie firmy, resp. odkazu na stránku do katalógu, býva väčšinou bezplatné, prípadne sa pohybuje v stovkách korún (jednorazový poplatok). Je vhodné zaregistrovať stránku do čo možno najväčšieho množstva sekcií najrôznejších katalógov.

Ďalšie dva nástroje – PPC a SEO, sú určené na ovplyvnenie výsledkov fulltextového vyhľadávania. Ich cieľom je dosiahnuť, aby sa vo výsledkoch vyhľadávania na určené kľúčové slová odkaz na stránku zobrazil na prvých pozíciách. PPC (Pay Per Click), teda „plať za klik“, to dosiahne predplatením si kľúčových slov. Zobrazenie odkazu vo výsledkoch je zadarmo, zaplatí sa až v momente, keď návštevník na odkaz klikne, a tak sa dostane na internetovú stránku klienta. U nás pôsobia dvaja hlavní poskytovatelia PPC služieb, a to eTarget a Google. Cena sa pohybuje od 1Sk za kliknutie, pričom pre jednotlivé slová sa stanovuje systémom dražby – za prvú pozíciu vo výsledkoch sa platí najviac, za druhú menej, atď. Po začatí reklamnej kampane sa odkazy na stránku zobrazujú na stránkach partnerov, eTarget ich má v súčasnosti 108. Pri realizácii PPC kampane nemusí byť potrebná pomoc špecializovanej firmy, pre zvýšenie jej efektívnosti je však potrebné dodržiavať niektoré princípy, ako správny výber kľúčových slov, monitorovanie rozpočtu, sledovanie tzv. conversion rate (koľko zo získaných návštevníkov využije ponúkané služby, resp. nakúpi), a pod. Pre získanie ďalších informácií o tejto problematike odporúčam napr. servery www.searchenginewatch.com a www.sempo.org.

Inú metódu na dosiahnutie dobrého umiestnenia vo výsledkoch používa SEO (Search Engine Optimization) – optimalizácia stránky pre vyhľadávanie. Želaný efekt sa dosiahne úpravou zdrojového kódu stránky – jeho optimalizáciou pre konkrétne kľúčové slová a  vyhľadávacie servery. Optimalizácia by sa mala vykonávať opakovane v určitom časovom intervale. Venujú sa jej experti na SEO, cena závisí predovšetkým od požiadaviek klienta a rozsahu internetovej stránky.

Možnosti na získanie návštevníkov a zároveň aj potenciálnych zákazníkov na internetovú stránku sú teda ohraničené len stanovenými cieľmi a disponibilným rozpočtom. Zároveň je pri tvorbe media mixu vhodné zvážiť aj kombináciu s tradičnými formami reklamy. Verím, že uvedené návrhy a cenové kalkulácie budú pri tom nápomocné.

 

Uverejnené:

Kto nie je na webe, akoby nebol… (II). In: Profit, 2006, č. 17, s. ISSN: 1335-4620

, , , ,

  1. Pridajte prvý komentár k príspevku.
(will not be published)


9 − = five