Ako vytvoriť úspešnú internetovú stránku (I)


Úspešná web stránka nie je doménou veľkých firiem a finančne silných projektov. Tento seriál je určený najmä malým a stredným firmám, ktoré na internete nepôsobia, resp. chcú svoje pôsobenie skvalitniť a  zefektívniť. Bude sa snažiť poskytnúť postupnosť praktických krokov a odporúčaní, pomocou ktorých môže výrobná aj obchodná firma, či podnik služieb s obmedzeným (čo najnižším) rozpočtom dosiahnuť maximálnu efektivitu a návratnosť prostriedkov v prostredí internetu. Texty sú písané tak, aby boli zrozumiteľné začiatočníkom v problematike internetu a web stránok, profesionáli nech preto vnímajú informácie a štylizáciu v tomto kontexte.

Byť na internete sa oplatí každému

Počet internetových stránok na slovenskom internete rastie každým dňom. Nové stránky neustále vstupujú do online priestoru, vypĺňajú existujúce medzery, resp. konkurujú zabehnutým portálom. Firmy si dnes dôležitosť tohto média uvedomujú a sú ochotné investovať nemalé prostriedky do kvalitnej internetovej stránky. Niektoré spoločnosti však internetové prostredie podceňujú a pôsobeniu v ňom neprikladajú význam. Jedna skupina internetovú stránku zatiaľ nemá, iné ju na základe jednorazovej investície spustili, ale ďalej sa nevenujú jej údržbe a prevádzke.

Prevádzkovať internetovú stránku sa oplatí každej firme bez ohľadu na predmet podnikania. Medzi najdôležitejšie výhody možno zaradiť:

 • rozšírenie počtu potenciálnych zákazníkov – na internete hľadajú dodávateľov technicky zruční používatelia, mnohí z nich cez internet aj nakúpia
 • zmenšenie rozdielov medzi veľkými a malými firmami – dojem zabehnutej a spoľahlivej firmy možno na internete vybudovať takmer okamžite
 • skvalitnenie ponúkaných služieb, a tým zvýšenie spokojnosti zákazníkov
 • ·minimálne náklady na získanie a obslúženie jedného zákazníka

Nie všetky stránky na internete majú primárne komerčný obsah, preto možno pôsobenie na internete odporúčať aj subjektom z  tretieho sektora.

Prezentačná stránka verzus internetový obchod

Jedným zo základných rozhodnutí, ktoré je potrebné pred začatím prevádzky urobiť, je určenie charakteru internetovej stránky. Obchodným firmám možno odporučiť prevádzkovanie internetového obchodu, teda e-shopu, ostatným subjektom by mala vyhovovať prezentačná stránka. Existujú tri základné možnosti vytvorenia a prevádzkovania stránky:

 • vytvoriť a prevádzkovať stránku vo vlastnej réžii
 • zakúpiť publikačný (redakčný) softvér a pomocou neho aktualizovať a upravovať obsahovú a do istej miery aj dizajnovú časť stránky
 • stránku nechať vytvoriť na mieru webdizajnovej firme či špecializovanej agentúre, ktorá sa prípadne postará aj o jej aktualizáciu.

Prvá možnosť, teda vytvorenie internetovej stránky vo vlastnej réžii, je vhodná pre technicky zručnejších majiteľov, resp. v tom prípade, ak vo firme existuje pracovník zodpovedný za počítače a siete, ktorý by takúto úlohu zvládol. Najjednoduchším riešením je zhotovenie prezentačnej stránky pomocou na to určeného softvéru. Niektoré z takýchto programov sú zadarmo, resp. je ich možné určité časové obdobie používať bezplatne. Príkladom je Macromedia Dreamweaver, ktorý ponúka 30 dňovú skúšobnú lehotu a v plnej verzii stojí 12400 Sk (www.adobe.com). Vytvorenie kvalitnej prezentačnej stránky alebo e-shopu, podporujúceho moderné technológie ako php či flash, si už však vyžaduje značné programovacie schopnosti.

Veľmi dobrou alternatívou je zakúpenie redakčného softvéru – systému pre riadenie internetového obsahu. Ich vývoju sa venuje viacero firiem, a tak ho možno získať za pomerne nízke obstarávacie náklady. K dispozícii sú softvéry pre tvorbu prezentačných stránok ako aj systémy na prevádzku e-shopu. Cena programu sa pohybuje už od 4000 Sk bez DPH (www.mibe.sk). Ďalšou nákladovou položkou sú služby súvisiace s prevádzkou, napríklad servisné zásahy a riešenie problémov. Horná hranica ceny nie je obmedzená, závisí však aj od iných faktorov ako od kvality e-shopu, preto si je pred zakúpením programu potrebné overiť, či spĺňa minimálne tieto najdôležitejšie požiadavky na funkčnosť:

 • možnosť meniť grafický dizajn
 • možnosť definovať rôzne prístupové práva, cenové úrovne, a ďalšie nastavenia pre rôzne skupiny zákazníkov
 • spolupráca s účtovníckym softvérom, import položiek do obchodu z rôznych formátov databáz
 • podpora viacerých platobných možností – prevod na účet, dobierka, platobné karty, internet pay, sms pay, splátkový predaj, zahraničné platobné systémy, atď.

Treťou možnosťou, ako získať vlastnú internetovú stránku, je využiť služby špecializovanej agentúry či webdizajnového štúdia. Výhodou tohto variantu je, že stránka vrátane grafického návrhu a štruktúry bude zhotovená presne podľa predstáv objednávateľa. Zároveň je predpoklad, že bude integrovať najnovšie dostupné technológie. Firma by mala dodať aj rozhranie umožňujúce update stránky v réžii používateľa bez nutnosti ďalších zásahov webdizajnovej firmy. V takomto prípade sa cena bežne pohybuje od 20000 Sk bez DPH vyššie.

Alternatívne možnosti umiestnenia stránky

Pred samotným vytvorením stránky, resp. počas jej prípravy, je potrebné vybrať doménu – adresu stránky. Pre menšie firmy pôsobiace na území SR stačí doména s koncovkou .sk, resp. .eu, pre exportujúce firmy stoja za zváženie aj ďalšie koncovky, napríklad .com alebo .cz. Štandardná cena za doménu .sk je 580 Sk bez DPH za rok, pri objednaní webhostingu poskytujú niektoré firmy na tento poplatok zľavu. Rovnako dôležitá je voľba doménového mena. Môže obsahovať napríklad predmet činnosti, názov firmy, resp. ich kombináciu. Pre cestovnú kanceláriu sú napríklad vhodné tieto adresy: www.cestovka.sk, www.cestovanie.sk, www.ck.sk, www.lastminute.sk, www.chorvatsko.sk, www.nazovkancelarie.sk, atď. Pred samotnou registráciou domény je potrebné overiť si jej dostupnosť, teda či je doména voľná, alebo ju už vlastní iný subjekt (napríklad na adrese www.webdomena.sk).

Po zaregistrovaní domény je posledným krokom výber firmy, ktorá zabezpečí umiestnenie stránky na jej serveroch – tzv. webhosting. Mala by spĺňať tieto kritériá:

 • garancia spoľahlivosti – minimálne, resp. žiadne výpadky serverov
 • podpora nových technológií
 • dostatočný priestor na stránku – odporúčam 1000 MB a viac.


Najlepší pomer cena / výkon mali v čase písania článku tieto alternatívy:

Adresa

Názov služby

Limit

Email

Cena*

mediahost.sk

Variant #C

3000 MB

1000 MB

99 Sk

forpsi.com

DYNAMIChosting

1500 MB

5×50 MB

104 Sk

webdomena.sk

Optimum

1500 MB

1500 MB

111 Sk

* bez DPH za mesiac

Za dobrú doménu a  webhosting je potrebné zaplatiť, aj keď sú k dispozícii bezplatné varianty. V tomto prípade však neodporúčam šetriť, je vhodné investovať do kvalitnejších služieb, ktoré bezplatné servery nedokážu garantovať.

Zhrnutie

Pre spustenie prevádzky novej internetovej stránky sú potrebné tieto tri kroky:

 1. zhotovenie stránky
 2. výber domény
 3. výber webhostingu

Prehľad nákladov na realizáciu projektu ukazuje nasledovná tabuľka:

Celkové obstarávacie náklady (bez DPH)

VARIANT 1 vlastná réžia

bezplatný softvér

doména .sk

webhosting na 1 rok

0 Sk

580 Sk

1 248 Sk

1 828 Sk

softvér Macromedia

doména .sk

webhosting na 1 rok

12 400 Sk

580 Sk

1 248 Sk

14 228 Sk

VARIANT 2 publikačný softvér

najlacnejšia alternatíva

doména .sk

webhosting na 1 rok

4 000 Sk

580 Sk

1 248 Sk

5 828 Sk

VARIANT 3 stránka na mieru

kvalitná stránka

doména .sk

webhosting na 1 rok

20 000 Sk

580 Sk

1 248 Sk

21 828 Sk

Variant 1 nezahŕňa čas potrebný na tvorbu stránky, resp. plat pracovníka, ktorý sa bude jej príprave venovať. Okrem toho je potrebné stránku neustále aktualizovať a udržiavať. Tieto náklady nie je možné presne vyčísliť a závisia od viacerých faktorov, najmä frekvencie a rozsahu aktualizácií. Vo väčšine prípadov bude zrejme optimálny variant 2, pri ktorom sú celkové obstarávacie náklady vrátane jednoročnej prevádzky stránky nižšie ako 6000 Sk bez DPH.

Cieľom článku bolo poukázať na potrebu vlastnej internetovej stránky, a zároveň pomôcť pri konkrétnej realizácii projektu. Ďalšia časť bude venovaná možnostiam zviditeľnenia sa a zvýšenia návštevnosti na stránke, opäť s dôrazom na čo najnižší rozpočet.

Uverejnené:  Kto nie je na webe, akoby nebol… (I). In: Profit, 2006, č. 16, s. 62-63. ISSN: 1335-4620

, , , , ,

 1. Pridajte prvý komentár k príspevku.
(will not be published)


5 × two =