Archive for category Marketingový informačný systém

Podmienky a procesy pri zavádzaní marketingového informačného systému vo firme

Úvod Všeobecným trendom marketingu súčasnosti je narastanie intenzity významu disponibility presnými explicitnými a maximálne formalizovateľnými tacitnými informáciami, vďaka čomu dokáže podnik reagovať na situácie pri obsluhe cieľového trhu efektívnejšie ako jeho konkurencia. V rámci kopírovania tohto trendu sú podniky nútené dôslednejšie pracovať so všetkými informáciami, ktoré sa v podniku vyskytujú. Ich spracovávanie a spôsob následnej prezentácie je potrebné neustále [...]

, , , ,

No Comments