Čo možno očakávať od Piana?


Piano štartuje o 3 dni. V režime testovacej prevádzky bude bežať od 18. apríla do 1. mája 2011. Od 2. mája 2012 sa spúšťa prevádzka na ostro. Aké sú očakávania od systému na strane poskytovateľov obsahu a na strane návštevníkov internetu – čitateľov a používateľov služieb? Bude systém u nás úspešný? Ako sa vyrovnať s vykrádaním obsahu?

Vydavatelia obsahu a Piano

Logo Pianomedia.sk

Logo Pianomedia.sk

Vydávanie vlastného obsahu nie je na slovenskom internete stále rentabilné. Aj preto je slovenský mediálny obsah koncipovaný skôr s dôrazom na kvantitu a nie kvalitu. Kvantita dominuje hlavne z pohľadu, že takmer každý informačný portál preberá spravodajské agentúrne správy, ktoré častokrát tvoria majoritný podiel na publikovanom obsahu. Vytvárať vlastný obsah si žiada kvalitných žurnalistov, ktorých je potrebné zaplatiť a ktorí  na prípravu článku potrebujú dostatočný čas. Toto si žiada peniaze, ktoré sa na internete stále smerujú skôr iným smerom ako do príjmov prevádzkovateľov portálov. Vydavatelia očakávajú, že im Piano pomôže skvalitniť pripravovaný obsah tým, že ich budget na internetové publikovanie výrazne narastie. Prepočty hovoria jasne, cieľom Piana je mesačne prerozdeľovať státisíce eur.

Riziká počas zavedenia a dlhodobá udržateľnosť systému

Je možné vyhnúť sa masívnemu odporu čitateľov? Táto otázka je pri úvahách pred zavedením systému najhorúcejšia. Akékoľvek rozsiahlejšie snahy spoplatniť internet v minulosti boli negatívne vnímané a navyše neboli ani z dlhodobého hľadiska akceptované. Na druhej strane existujú príklady médií, ktorých čitateľská základňa je dostatočne edukovaná a médium im poskytuje reálnu protihodnotu za to, že si zaplatia za zobrazovanie obsahu. Má pre nich tak reálny prínos, že sa dostanú k obsahu tlačeného vydania skôr, majú prístupný celý archív alebo špeciálny obsah. Je potrebné povedať, že Piano pri zavedení ani nepočíta s tým, že by malo byť pozitívne vnímané všetkými používateľmi. Tomáš Bella sa napríklad pre portál HN vyjadril, že úspechom systému bude penetrácia medzi 5+% slovenskej internetovej populácie. A tu leží kľúč k úspechu celého systému. Záleží podľa môjho názoru predovšetkým od splnenia týchto štyroch pre rekvizít, resp. nájdenia odpovede na otázky:

  • či táto 5 % používateľská skupina alebo segment vôbec existuje,
  • či bude ochotný platiť,
  • aký bude rezistentný v prvých mesiacoch voči negatívnej nálade medzi používateľskou obcou,
  • a v neposlednom rade, aký bude vytrvalý vo svojom rozhodnutí.

Odpoveďou na prvú otázku sú prieskumy, realizované na Slovensku aj v zahraničí, ktoré hovoria, že táto skupina reálne existuje. Dokonca by pri určitej správnej konštelácii a vývoji mohla byť väčšia a dosiahnuť aj viac ako 10 %. Druhá pre-rekvizita je s tým priamo prepojená. Podľa prieskumov táto skupina je ochotná platiť za kvalitný obsah. A tu narážame na prvý veľký otáznik: bude táto skupina považovať obsah, za ktorý sa bude platiť, za kvalitný? Bude ho vôbec považovať za prínos a potrebovať k práci alebo naplneniu informačnej potreby? Tieto otázky súvisia aj s bodom 3 a 4. Prelomenie počiatočného odporu je prvá dôležitá vec a závisí o.i. aj od intenzity kampane a najmä jej pozicioningu. Ak zahrá cieľovej skupine na správnu nôtu, investovať na niekoľko mesiacov 2,90 eur mesačne nebude pre túto skupinu problém. Najväčšia výzva po prekonaní tejto úvodnej bariéry ale bude túto používateľskú skupinu udržať.Počas niekoľkých mesiacov totiž môžu zistiť, že systém nepotrebujú, alebo si naň, naopak zvyknúť, a brať ho ako bežnú súčasť mesačných výdavkov, ktoré sú niekoľkokrát vyššie. V tejto fáze bude dôležité to, či Piano udrží stabilné portfólio služieb, podarí sa ho dokonca rozširovať, či kľúčoví hráči v systéme vytrvajú a neodídu po úvodných zdanlivých neúspechoch alebo intenzívnej kritike zúčastnených aj nezúčastnených. Ak budú používatelia reálne presvedčení o tom, že kvalita obsahu sa zdvihla, je možné, že aj tento pocit spolupatričnosti s médiami a redaktormi prispeje k ich rozhodnutiu v platenom systéme zotrvať.

Bude na škodu, ak bude obsah zo systému voľne dostupný?

Na túto otázku je jednoduchá odpoveď – nie. Sklamem teda všetkých, ktorí chcú svoj model podnikania na internete postaviť na myšlienke, že si za 2,90 eur mesačne všetok obsah stiahnu a publikujú pre svojich návštevníkov zadarmo. Systém Piano s tým počíta, tieto aktivity očakáva a nijako ich neplánuje obmedzovať. Ľudia, ktorí v Piane budú, totiž nebudú mať chuť ani čas  hľadať informácie fragmentované po bezplatných portáloch, pretože im neposkytnú ani pridanú hodnotu ich obľúbeného média ani komfort, ktorý od čítania obsahu požadujú. Osobne sa teším na rôzne snahy špekulantov obsah vytiahnuť a sprístupniť, som veľmi zvedavý na kvalitu týchto výstupov, a najmä, ako sa prevádzkovatelia vyrovnajú s najväčšou výzvou, ktorou bude zdostupniť heterogénny obsah mnohých druhov, foriem a zdrojov do jednej prehľadnej formy, ktorá by dokázala pritiahnuť cieľové skupinu Piana. Ale napriek tomu, že by ju nepritiahla, zvyšné, dosť vysoké, percento internetovej populácie, môže túto snahu oceniť a projekt môže byť koniec koncov úspešný. Počkajme si teda ešte niekoľko dní na ďalší vývoj, ktorý bude určite nesmierne zaujímavý.

Prehľad aktuálne publikovaného obsahu na tému Piano nájdete na oficiálnej stránke projektu alebo sa pozrite na výsledky v Google.

, , ,

  1. Pridajte prvý komentár k príspevku.
(will not be published)


+ two = 3