Editácia webu spoľahlivo priamo na Frontende


Po viac ako dvoch rokoch vývoja sa plugin pre TYPO3 – Frontend Editing, dostáva na úroveň, kedy je ho reálne možné nasadzovať do väčších portálov. Prvé použiteľné verzie pluginu vznikli v roku 2008, odvtedy prešiel výraznými zmenami. Tento nástroj je jedným z dôležitých argumentov pre voľbu TYPO3 CMS systému, najmä z hľadiska efektnosti a dojmu z použiteľnosti.

Frontend editing v skratke?

Pri práci so systémom na správu obsahu webstránky je typické, že správca pracuje v administračnom rozhraní, do ktorého sa prihlasuje a prostredníctvom ktorého vytvára a spravuje obsah na webstránke. Novým trendom pre zjednodušenie správy webu je jeho editácia priamo cez Frontend, teda priamo na stránke, bez potreby ísť do administračného rozhrania.  Táto forma práce je vhodná najmä pre technicky menej zdatných používateľov. Výhodou je, že realizované zmeny je možné vidieť priamo na stránke.

Verzie pluginu

V priebehu času vzniklo viacero verzií. Posledná, ktorá obsahuje mnohé vylepšenia, aj čo sa týka odstránenia bugov aj z hľadiska vizuálneho, bola updatnutá 13.8.2010. Plugin si môžete pozrieť na tejto linke:
http://typo3.org/extensions/repository/view/feeditadvanced/current/. Využíva AJAX a drag &  drop pre pohodlné editovanie obsahu stránky.

Pozrite si ukážku

Na webe je k dispozícii viacero ukážok fungovania tohto nástroja. Uvádzam pre ilustráciu niektoré linky, od najnovšej po najstaršiu, aby ste mohli vidieť progres, ktorý bol vývojom pluginu dosiahnutý. Ak uvažujete o novom CMS pre Váš web alebo projekt, zvážte pridanú hodnotu tohto nástroja. Pri veľkých portáloch zjednoduší administráciu nových stránok, micro pages, ale aj samotných hlavných sekciových stránok, kde je možné implementovať napríklad aj pokročilé funkcie radenia obsahu z db aj cez Frontend editing (napríklad drag & drop určovanie poradia článkov v konkrétnej sekcii).

, , ,

  1. Pridajte prvý komentár k príspevku.
(will not be published)


seven − 2 =