Nástroje pre ranking webov


Článok sumarizuje nástroje, ktoré sú bezplatne k dispozícii pre zistenie objektivizovaných dát, ktoré umožňujú hodnotiť popularitu webstránok. Zároveň uvádzam linky na služby, ktoré umožnia zisťiť konkrétny ranking pre akúkoľvek webstránku, a to buď priamo online na určitej stránke. V charakteristike postupujem od menej známych metód po najviac používané.

Trellian Ranking

Tento systém hodnotenia využíva analogickú metodiku s Alexa. Zbiera dáta od používateľov, ktorí majú nainštalovaný doplnok do prehliadača – Trellian Toolbar. Motiváciou pre jeho inštaláciu sú funkcie, ktoré poskytuje, napríklad zablokovanie neželaného otváranie pop-up okien, možnosť vyhľadávať z jedného miesta prostredníctvom viacerých vyhľadávačov, a pod. Rebríček stránok obsahuje momentálne cca 5 mil. webov zoradených najmä podľa návštevnosti. Nižšia hodnota znamená lepšie hodnotenie (viac navštevovaná stránka). Napríklad google.com dosahuje v Trellian Ranku hodnotu 7 (k dátumu zverejnenia článku).

Doplnky do prehliadača: 1

Yahoo! WebRank a Yahoo! Backlinks

Vlastný algoritmus na hodnotenie popularity webstránok má aj spoločnosť Yahoo!. Je založený primárne na zistení počtu liniek odkazujúcich na stránku (backlinks). Dosahuje hodnoty od 0 po 10 rovnako ako Google PageRank. Vzhľadom na túto skutočnosť je jeho relevancia v porovnaní s podobnými nástrojmi nižšia.

Yahoo! Backlinks určuje počet spätných odkazov na webstránku. Vyššie číslo znamená vyšší počet liniek, a tým aj lepšie hodnotenie stránky v Yahoo! WebRanku.

Online nástroje: 1, 2

NetCraft Ranking

Spoločnosť NetCraft začala ako jedna z prvých určovať poradie webstránok na internete. Okrem ukazovateľa NetCract Rank, ktorý hodnotí pozíciu stránky v celkovom poradí webov podľa návštevnosti, možno pomocou toolbaru zistiť aj ďalšie zaujímavé ukazovatele. Prvým z nich je hodnotenie rizikovosti stránky pre používateľa (NetCraft Risk Rating), ktoré dosahuje hodnoty od 0 (žiadne riziko) po 10 (maximálne riziko). Tento ukazovateľ hodnotí riziko najmä z pohľadu obsahu rôznych vírusov, spyware či možnosti zneužitia osobných údajov používateľa. Okrem toho zobrazuje toolbar aj informáciu o veku domény, resp. presnejšie o dátume jej registrácie.

Doplnky do prehliadača: 1, 2

Alexa Rank

Alexa je na internetovom trhu od roku 1996. Na prehľadávanie a indexáciu webu využíva pavúka, podobne ako iné vyhľadávače. Realizuje však aj hodnotenie návštevnosti webov, ktoré dáva do kontextu všetkých stránok na internete, ktoré má v databáze. Alexa Traffic Rank teda ukazuje, na ktorom mieste sa podľa celkovej návštevnosti umiestnil predmetný web. Na zistenie tohto poradia sa využívajú dáta, ktoré sú do spoločnosti odosielané automaticky od používateľov, ktorí majú nainštalovaný Alexa Toolbar. Ten zaznamenáva, ktoré stránky navštívili, ako dlho sa na nich zdržali. Údaje sú globálne vyhodnocované a zostavuje sa rebríček, ktorý obsahuje momentálne cca 12 mil. stránok a ich počet sa kontinuálne zvyšuje. Nižšia hodnota Alexa Ranku teda znamená lepšie hodnotenie.

Online nástroje: 1, 2 Doplnky do prehliadača: 1, 2

Google PageRank

Asi najznámejší hodnotiaci nástroj, ktorý je rozšírený aj medzi menej odbornou verejnosťou. Google používa na ranking webov najsofistikovanejší algoritmus, ktorý hodnotí celý rad atribútov, ktorým navyše prideľuje rôzne váhy. Dosahuje hodnoty od 0 (najhoršia) pod 10 (najlepšia). Na Slovensku je momentálne len pár stránok, ktoré majú Google PageRank (GPR) rovný 7, napríklad: Google, Euractiv, Univerzita Komenského, a i. (nebudem písať presný počet, keďže ranking stránok sa vyvíja vďaka zmenám v kľúčových ukazovateľoch, ako aj zmenám v algoritme, ktorý Google používa). Pre naše pomery je veľmi dobrý výsledok aj GPR na úrovni 6, prevažná väčšina stránok má v SR GPR 5 a menej. Najvyššie hodnotenie, čiže 10, má niekoľko webstránok, o.i. napríklad stránka firmy Adobe. Kompletný zoznam nájdete tu. Okrem toho, že je tento nástroj najpoužívanejší, možno povedať, že je aj najkvalitnejší a najkomplexnejší. Narozdiel od ďalších popisovaných nástrojov existuje obrovské množstvo možností, ako zistiť jeho hodnotu, mnohé však nefungujú korektne.

Online nástroje: 1 Doplnky do prehliadača: 1, 2

Iné hodnotiace systémy

Na webe existuje aj množstvo ďalších rankingových systémov, ktoré však svojím významom a najmä používanou metodikou výrazne zaostávajú za opisovanými metódami. Príkladom je SK Rank, ktorý priraďuje hodnotenie výlučne slovenským doménam, pričom najvyššie hodnotenie je vyše 500, najnižšie 0. Zoradenie však prebieha podľa princípu počtu kliknutí na kód v boxe vloženom na každú webstránku….

, , , , , , ,

  1. Pridajte prvý komentár k príspevku.
(will not be published)


two × = 18