Pre ktoré mobilné platformy vyvíjať aplikácie


Prostredie mobilných zariadení je mimoriadne turbulentné už niekoľko rokov. Výrobcovia operačných systémov, samotných zariadení aj aplikácií pre ne súťažia v tom, ktorá platforma sa stane lídrom v celosvetovom meradle. Súboj operačných systémov a platforiem mení lídra prakticky každý rok, príkladom je obrovský skok platformy Google Android v porovnaní štvrtých kvartálov rokov 2010 a 2009.

Voľba platformy je prvým krokom pred vývojom aplikácie

Sledovať vývoj na tomto trhu je pre spoločnosti, ktoré by chceli mať svoje produkty alebo riešenia použiteľné na týchto platformách, mimoriadne dôležité. Základným pravidlom totiž je, že pre každú z týchto platforiem je potrebné vyvíjať aplikácie inak a nie je možné vyrobiť jednu aplikáciu, ktorá bude použiteľná na všetkých zariadeniach, resp. by mohla prejsť len malým “reskinom”. Jednotlivé platformy majú navyše rôzne obmedzenia, ktoré vyplývajú z podstaty použitého operačného systému, ako aj konkrétneho hardvéru, teda zariadenia, ktoré ho používa. Keď sa napríklad pozrieme na iOS od Apple, sú preň momentálne k dispozícii dve zariadenia. Každé má iné rozlíšenie obrazovky a niekoľko fines, výhodou však je, že majú mnoho spoločných charakteristík. Pre iPhone a iPad je tak možné vyvíjať aplikácie jednoduchšie a je možné už hotovú aplikáciu prispôsobiť relatívne rýchlo aj pre druhú platformu. Závisí to však od druhu aplikácie. Ak je napríklad totiž aplikácia prispôsobená pre iPad najmä svojím layoutom, ak ju chceme následne použiť na iPade, je potrebné okrem niekoľkých úprav v kóde zmeniť kompletne aj layout aplikácie a naň nadväzujúce funkcionality. Najmä na začiatku predaja iPadov bol trend opačný, t.j. už hotové aplikácie pre iPhone sa masívne prerábali (a stále prerábajú) tak, aby boli spustiteľné na iPade. iPad je s aplikáciami pre iPhone spätne kompatibilný, je však určite lepšie, ak sa aplikácia prispôsobí a nie je tak len zväčšeninou pôvodnej aplikácie.

Uvedenie iPad na trh dopadlo nad očakávania

iPad zažil v poslednom období neobyčajný boom predajnosti a stal sa vedúcou platformou na trhu malých prenosných tabletov. Jeho predaj odštartoval v apríli 2010 v USA obrovským úspechom – za prvý mesiac sa predalo 1 milión iPadov, za prvých 80 dní vzrástol počet predaných zariadení na 3 milióny. Postupne je iPad uvádzaný na ďalšie trhy, napr.

  • Čína – september 2010,
  • 12 krajín – Česká republika, Maďarsko, Poľsko Rusko…Malajzia – november 2010,
  • India – február 2011.

V Českej republike, čo je nám najbližší trh, láme predajnosť iPad takisto rekordy. Za mesiac jeho predaja sa podiel prístupov na webové stránky takmer zdvojnásobil. Trend ukazuje, že za niekoľko mesiacov by mal iPad v podiele prístupov na web prekonať iPhone.

Google Android – jednoznačne najdynamickejšia platforma

Podľa posledných dostupných štatistík predajnosti, ktoré publikovala spoločnosť Canalys, najväčší rast zaznamenala platforma Google Android, ktorej sa podarilo za jeden rok zvýšiť podiel na trhu z 8,7 % na neuveriteľných 32,9 %. Apple však zaznamenal takisto závratný rast, keď svoj predaj smarthphonov takmer zdvojnásobil. Na rast podielu na trhu mu to však nestačilo. Kompletné údaje zobrazuje nasledujúca tabuľka.

Tabuľka č.1 Podiel predaja mobilných zariadení podľa výrobcu operačného systému

Výrobca OS4Q 2010 (mil. ks)Podiel na trhu (%)4Q 2009 (mil. ks)Podiel na trhu (%)Medziročný rozdiel (%)
Google33.332.94.78.7615.1
Nokia3130.623.944.430
Apple16.2168.716.385.9
RIM14.614.410.72036
Microsoft3.13.13.97.2-20.3
Ostatní32.91.83.464.8
Celkovo101.210053.710088.6

Spracované podľa: http://www.canalys.com/pr/2011/r2011013.html

Ako vidno z údajov, jednoznačným lídrom v raste podielu na trhu je momentálne Android. Rast predaja zariadení s týmto OS dosiahol v porovnaní 4Q 2010 s 4Q2009 viac ako 600 %. Vďaka tomuto výsledku si ďalší TOP traja hráči na trhu, napriek pomerne výrazným rastom predaja zariadení, nedokázali podiel na trhu posilniť. Apple si podiel udržal, keďže predal takmer dvakrát viac zariadení ako v predch. kvartáli, NOKIA a RIM (BlackBerry) však vďaka tomu zaznamenali zníženie podielu na trhu.

Pre ktorú platformu sa rozhodnúť?

Firma, ktorá uvažuje o príprave mobilných aplikácií, by sa vo svetle vyššie uvedených informácií mala rozhodnúť na základe týchto faktorov. Je potrebné ich zvážiť, prípadne použiť vyváženie váhami podľa ich dôležitosti a zostaviť si tak poradie preferovaných platforiem. Následne je rozhodnutie asi najviac závislé na rozpočte, ktoré pre tieto aplikácie môže vyčleniť. Zrekapitulujeme preto kritériá:

  • potenciál jednotlivých platforiem podľa aktuálneho vývoja na trhu,
  • penetrácia platformy medzi cieľovým publikom pre aplikácie,
  • realizovateľnosť obchodného modelu – možnosť získať z využívania aplikácie príjmy a tak vypočítať ROI,
  • náklady na vývoj aplikácií (je možné prispôsobiť už hotovú aplikáciu na iné zariadenie? koľko rôznych zariadení je na trhu na tejto platforme? je potrebné vyvinúť aplikáciu zvlášť pre každé zariadenie alebo nie?….)
  • time to market – rýchlosť vyvinutia aplikácie, inovátorské vodcovstvo v danom segmente,
  • imidž platformy, atď.

Takéto rozhodnutie robia aj vývojári softvéru, ktorí majú možnosť rozhodnúť sa, či pokryjú kompletné portfólio všetkých zariadení, alebo sa sústredia na konkrétne platformy, ktoré majú podľa nich najväčší potenciál. Pokryť všetky zariadenia je možné najmä v prípade, že ide o výrobcu úzko špecifického softvéru, častokrát jedného alebo niekoľkých produktov. Ak ide o firmy, ktoré sa špecializujú na dodávku programovacích služieb a aplikácií, zväčša je potrebné koncentrovať sa len na vybrané OS. Napríklad MONOGRAM sa rozhodol vyvíjať aplikácie pre operačné systémy Google Android, Apple iOS a BlackBerry OS, ktoré majú spomedzi dostupných OS dostatočnú penetráciu a potenciál rastu.

Súvisiace informácie

Predaj iPadu v prvých mesiacoch
Analýza predajnosti iPad podľa teritórií
Prístupy na web z jednotlivých mobilných zariadení v ČR
Štatistiky predaja zariadení na mobilných platformách 4Q2010

  1. Pridajte prvý komentár k príspevku.
(will not be published)


− seven = 1