Prednášky z predmetu informačné systémy marketingu 2010/2011


Prednášky z predmetu informačné systémy marketingu, akademický rok 2010/2011. ISM je vyučovaný na Katedre marketingu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave pre študentov denného aj externého inžinierskeho štúdia v štvrtom ročníku.


, , , ,

  1. Pridajte prvý komentár k príspevku.
(will not be published)


two + 7 =