Posts Tagged webstránka

Ako vytvoriť úspešnú internetovú stránku (I)

Úspešná web stránka nie je doménou veľkých firiem a finančne silných projektov. Tento seriál je určený najmä malým a stredným firmám, ktoré na internete nepôsobia, resp. chcú svoje pôsobenie skvalitniť a  zefektívniť. Bude sa snažiť poskytnúť postupnosť praktických krokov a odporúčaní, pomocou ktorých môže výrobná aj obchodná firma, či podnik služieb s obmedzeným (čo najnižším) rozpočtom dosiahnuť maximálnu [...]

, , , , ,

No Comments

Hodnotenie významnosti webovej stránky

Je veľa príležitostí, pri ktorých je vhodné či dokonca nutné, poznať hodnotenie webstránky / webstránok. Hodnotenie (ranking) webu možno definovať ako čo najobjektívnejší pohľad na jeho výkonnosť podľa definovaných parametrov. V tejto vete sa skrývajú dva kľúčové pojmy, a to objektívnosť hodnotenia a výkonnostné parametre. Hodnotiť akékoľvek riešenie, a teda aj webstránku, možno subjektívne alebo [...]

, , ,

No Comments