Trendom v publikovaní je optimalizácia procesov


V čase krízy hľadá každý možnosti, ako ušetriť, resp. ako neminúť viac, ako je bezprostredne potrebné. Tieto starosti trápia aj vydavateľov novín a časopisov. Všeobecne platí, že kríza negatívne pôsobí na predaný náklad a predplatné, ako (a najmä) na objemy inzercie. V týchto časoch je nutné šetriť a minimalizovať náklady na všetkých frontoch. Kde je možné ušetriť značné množstvo prostriedkov bez toho, aby mala úspora negatívny dopad na celkový výsledok? Odpoveď je jednoduchá – procesy.

Úlohy, role a postupy pri príprave obsahu

Prevažná väčšina vydavateľov aktívne pracuje aj s webom. Jedna fáza cyklu prípravy článku teda začína zrodom nápadu a končí jeho finálnym zalomením v tlači, druhá fáza začína momentom publikovania a pokračuje modifikovaním článku a umiestnením na webe. Samozrejme, druhá fáza nemusí začínať pri článku už publikovanom v printe, na web často (a mali by) idú unikátne články, dovtedy nezverejnené. Akokoľvek, práve v týchto procesoch je možné dosiahnuť najväčšie úspory. Napriek existencii viacerých parciálnych systémov, ktoré sa používajú pri príprave článkov do printu či webu, však vo väčšine redakcií, neexistuje unifikovaný systém, ktorý by integroval a pokrýval všetky tieto aktivity a koncentroval ich na jedno miesto. Vydavateľ potrebuje systémami pokryť celý rad činnosti: napísanie článku interným či externým redaktorom, jeho jazykovú korektúru, autorizáciu, editáciu, úpravu pred tlačou, samotné zalomenie do tlače a ďalšie korektúry, vytlačenie, pridanie príloh, úpravu príloh a fotografického materiálu, prípadne ďalej obohatenie o videomateriál, či audio, vo verzii publikovanej pre web. Všetko toto sa často deje zdĺhavo, využívajúc rôzne málo sofistikované formy prenosu údajov, informácií a vzájomnej komunikácie. Redaktori, editori, korektori, fotografi, kreatívny riaditeľ, zalamovací tím, administrátor a ďalší členovia tímu si vymieňajú prostredníctvom instant messagingu, emailu, telefónu, úložísk na servroch a iných miestach rôzne typy údajov rôznymi smermi. Tieto procesy trvajú príliš dlho, znamenajú priveľkú záťaž na používateľov a predražujú celkovú komunikáciu a prípravu obsahu do jednotlivých vydaní a na web. Aké je riešenie? Zaviesť unifikovaný systém podpory pre prípravu článkov a ich publikovanie bez ohľadu na používaný typ média. Takýmto softvérom je vyvinutá MONOGRAM digitálna knižnica. Zefektívňuje procesy a pre redakčné tímy znamená úsporu času a v konečnom dôsledku celkových nákladov.

Prínosy použitia nástroja digitálna knižnica pri tvorbe obsahu

Hlavné činnosti, ktoré pomáha zefektívňovať:

 • uchovávanie dokumentov rôznych foriem od neštrukturovaných cez čiastočne štrukturované až po štrukturované,
 • verzionovanie dokumentov,
 • vzájomné väzby medzi dokumentami,
 • pokročilý systém tagovania a kľúčových slov,
 • pokročilé vyhľadávanie,
 • unikátne nastavenie procesov,
 • vlastný definovaný workflow s viacerými typmi tokov,
 • definovanie typov používateľov a právomocí,
 • podpora pri získavaní údajov z tlačeného vydania,
 • publikovanie na web prostredníctvom “jedného tlačidla”,
 • notifikácie a kanály,
 • komentáre k dokumentom,
 • centrálne úložisko údajov a filtrovanie podľa setu kritérií.

Záver

Optimalizácii procesov a tokov informácií je potrebné venovať náležitú pozornosť. Už nie je možné sa spoliehať na tradičné zabehnuté modely, ktoré sú pomalé a neefektívne. Ak sa šetrí na iných druhoch nákladov, môže to mať negatívny dopad na celkový výsledok firmy. Šetrenie na procesoch znamená nielen úsporu nákladov, ale aj zvýšenie výsledného štandardu a celkového výsledku publikačného procesu. A práve kvalita v takýchto obdobiach býva faktorom prežitia a následne mobilizácie interných rezerv mnohých podnikov.

 1. Pridajte prvý komentár k príspevku.
(will not be published)


6 + one =