Vplyv Piana na čítanosť komentárov www.sme.sk (1)


Dnes bolo oficiálne spustené Piano do ostrej prevádzky. Aký bude vplyv Piana na čítanosť obsahu v jednotlivých médiách? Jednoduchou analýzou externého pozorovateľa som sa rozhodol zistiť, ako sa vyvinie čítanosť počas prvých dní a týždňov po spustení systému. Ako bázu dát som si zvolil Sme.sk, konkrétne sekciu Komentáre, ktorá patrí k 34 spoplatneným službám, ktoré sú pri štarte systému do balíka zaradené. Je na mieste stanoviť si hypotézu – budem očakávať, že prvý týždeň nebude pokles markantný, aj vďaka bezplatnej predregistrácii. Ďalšie týždne si už vývoj nedovolím predpovedať – budeme ho hodnotiť ex-post. Cieľom je získať reálny pohľad na vývoj situácie, vnímanie používateľov cez ich reálne správanie (nie diskusie a iné zdroje) a prípadne poskytnúť alternatívu k iným sledovaniam a oficiálnym štatistikám. Ak by mal niekto záujem realizovať obdobné sledovanie, budem rád, následne bude dáta možné komparovať. Na výber ostáva zvyšných 33 služieb poskytovaných zapojenými médiami.

Pre zhodnotenie vývoja použijeme explicitnú a exaktnú, aj keď nie celkom presnú metódu, ktorou je sumarizácia návštevnosti najčítanejších komentárov obdobia a jej komparácia s obdobím minulým.  Keďže nebudeme pri tomto sledovaní využívať interné dáta portálu, použijeme verejne dostupné štatistiky z widgetu “Najčítanejšie”. Aby boli dáta čo najpresnejšie, použijeme dve štatistiky počtu čitateľov z widgetu, a to za 24 hodín a 3 dni. Tu sú vstupné údaje, z ktorých budeme neskôr vychádzať:

Dáta - najčítanejšie komentáre na sme.sk - 2.5.2011 o 16:18
24 h3 dni
3125860858
774131258
756010929
33569955
32588059
12747560
11717245
11706902
8744560
5614499

 

Zdrojové dáta:

Čítanosť komentárov na rozhraní zavedenia systému Piano

Čítanosť komentárov na rozhraní zavedenia systému Piano

Čítanosť komentárov na rozhraní zavedenia systému Piano

Čítanosť komentárov na rozhraní zavedenia systému Piano

Počkáme si na vývoj situácie a vo štvrtok, po troch dňoch, môžeme pripraviť prvé kolo komparácie vývoja štatistík s týmto východiskovým stavom. Ďalší blog post teda môžete očakávať po 5.5.2011 16:30. Blog post vyhodnotením údajov je už na svete,  nájdete ho tu.

, , , , , , , ,

  1. Pridajte prvý komentár k príspevku.
(will not be published)


7 + = ten