Vplyv Piana na čítanosť komentárov www.sme.sk (2)


Napriek tomu, že som mal ambíciu vyhodnotiť prvé výsledky po 3 dňoch, vyhodnotenie po týždni prevádzky bude objektívnejšie vzhľadom na použitú bázu kritérií. Ak sa snažíme o maximalizáciu presnosti výsledkov analýzy, treba podotknúť, že do aktuálnych čísel vstupuje, rovnako ako aj do predchádzajúcich, víkend, takže aj z tohto hľadiska by dáta mali byť porovnateľné. Ako sme uviedli v predchádzajúcom príspevku, existuje viacero limitácií, ktoré obmedzujú výpovednú hodnotu výsledkov. Pre rámcový obraz a formulovanie niektorých záverov to však bude dostačujúce.

Vývoj čítanosti po prvom týždni prevádzky systému Piano

Spravil som druhý snapshot dát o čítanosti komentárov, tentokrát 10.5.2011 k 10:17. Komparáciou údajov môžeme zistiť, čo sa s čítanosťou stalo. Údaje vedľa seba (pôvodné dáta, nové dáta) uvádzam v nasledujúcej tabuľke:

2.5. 24 h10.5. 24 h2.5. 3 dni10.5. 3 dni
31258180846085818084
77418518312589049
75602545109295636
3356244199553721
3258234580592606
127488775602345
117163872451282
117050169021047
8743694560887
5613674499816

 

Komparovať budeme súčty čítanosti TOP 10, a to dve čísla čítanosti za 24 hod. a dve čísla čítanosti za 3 hod (z dvoch rozdielnych dátumov). Vizualizácia výsledkov je nasledovná:

Vývoj čítanosti komentárov na sme.sk po zavedení systému Piano

Vývoj čítanosti komentárov na sme.sk po zavedení systému Piano

 

Ako vidno z grafu, prepad nastal. Opäť pripomínam, že nie je potrebné tieto údaje brať ako zaväzujúce, finálne a poskytujúce úplne reálny obraz o situácii. Možno z nich však vyvodiť niekoľko zaujímavých záverov:

  • Počas prvého týždňa prevádzky nastal prepad čítanosti o 37 % pri meraní prostredníctvom čítanosti TOP 10 za 24 hodín a o 70 % pri čítanosti za 3 dni.
  • Pokles čítanosti je oveľa markantnejší pri čítanosti za 3 dni. Z toho okrem iného môže vyplývať, že hlavný úbytok nastal v segmente menej pravidelných čitateľov, to sú tí, ktorí si komentár otvoria aspoň raz za 3 dni. Z týchto čitateľov menej ľudí vstúpilo do Piana ako zo segmentu pravidelných denných čitateľov, kde je úbytok výrazne nižší. Týmto sa potvrdilo viacero hypotéz: že systém neosloví všetkých, že ho budú využívať primárne ľudia, pre ktorých je čítania obsahu v spoplatnených sekciách dôležité a aj to, že čitatelia komentárov budú ochotní a schopní masívne sa do Piana prihlásiť.
  • Zaujímavé bude sledovať vývoj situácie po skončení bezplatného prístupu pre prvoregistrátorov, obdobie ktorého práve skončilo.

Zdrojové dáta:

Čítanosť komentárov týždeň po zavedení systému Piano (2011-05-10 10:17) Čítanosť komentárov (3dni) týždeň po zavedení systému Piano (2011-05-10 10:17)

, , , , , , , ,

  1. Pridajte prvý komentár k príspevku.
(will not be published)


− 9 = null