Antivirus software whitelisting

Česká pobočka Symantecu vydala tlačovú správu o nimi zamýšľanom napredovaní antivírusových riešení. V nej je spomenutých hneď niekoľko zaujímavých štatistických čísel (okrem iného z nich aj vyplýva, že cena za ukradnuté World of Warcraft konto je niekoľkonásobne vyššia ako cena ukradnutých informácií o kreditnej karte) – podľa Symantec-u bolo na konci roku 2007 viac ako 1 200 000 variánt malware. V ich štúdii je tiež spomenuté, že v roku 2007 bolo 65% všetkého uvoľneného unikátneho software charakterizovaného ako nebezpečný kód.

A tieto alarmujúce čísla napovedajú, že bude v budúcnosti jednoduchšie identifikovať neškodný software ako identifikovať malware. Tu ale správnemu paranoikovi vhupne do hlavy ďaľšie spiknutie. Buď bude používať antivírus, alebo bude neustále atakovaný malware-om. Antivírus ale bude musieť na základe rôznych algoritmov / databáz identifikovať spúštaný (resp príchodzí) software (teda bude mať dokonalý prehľad nie o infikáciách počítača, ale o jeho regulérnom software) a navyše bude rozhodovať o tom, či ho dovolí na počítači spustiť (resp vôbec uložiť). Toto môžu byť dosť citlivé informácie/schopnosti a nechcel by som, aby nimi nejaký program disponoval (a čo si ešte paranoik môže myslieť o zasielaní týchto informácií na “anonymné štatistiky” :-) )

Leave a Comment