Monthly Archives: March 2009

Automatický deployment webových aplikácií

Pri vývoji webovej aplikácie je táto zvyčajne nasadená na viacerých počítačoch:

  • programátorov PC – developer vyvíja aplikáciu
  • stage server – tu beží najnovšia funkčná verzia aplikácie, ktorá slúži najmä klientovi na kontrolovanie stavu vývoja a zadávanie ďaľších projektových úloh
  • produkčný server – výsledná aplikácia

Použitie stage servra je potrebné na predvádzanie funkčnosti klientovi ako aj kontrolu verzie aplikácie pred nasadením na produkčný server. Na tomto servri by mala byť posledná verzia aplikácie, a preto je potrebné ju nasadzovať čo najčastejšie – a to je dôvod, prečo by toto nasadzovanie malo byť automatizované.

Proces nasadzovania by mal spočívať v nasledovných krokoch:

  1. checkout poslednej verzie aplikácie z repozitára
  2. zbuildovanie aplikácie
  3. spustenie testov
  4. nasadenie na server

Vypísané kroky môžu developerov od takéhoto používania stage servra odradiť, ale našťastie existujú riešenia, ktoré môžu takéto procesy riadiť. Ja som na tento účel použil Continuous Integration server Cruise Control.NET. Continuous Integration je metóda, pri ktorej sa celá aplikácia builduje a testuje “pri každej príležitosti”, teda toto riešenie už zahŕňa problematiku source controlu, buildovania aplikácií a testovania.

Read more »

E-flite Blade CX3

Vo štvrtok k nám do roboty kolega doniesol malé mikrohelikoptéry na diaľkové ovládanie. Okrem toho, že sme kvôi tomu v ten deň skoro nič nespravili, sme sa s nimi dobre pobavili. Mňa zaujali natoľko, že vo mne vzkŕsla myšlienka si podobnú zábavku zadovážiť tiež. Nasledovalo googlenie, čítanie recenzií a browsovanie po stránkach všetkých možných výrobcov RC modelov. Ale zatiaľ čo kolega doniesol hračky v pravom slova zmysle, mňa zaujal model Blade CX3 od E-Flite, ktorého rozmery sú už o čosi väčšie (priemer rotora je cez 30 cm) a zákonite je vyššia aj cena a náročnejšia údržba – teda sa jedná skutočne o hračky pre dospelé deti (mužov :-) ).

E-Flite Blade CX-3

Read more »

Opensource implementácia e-banking platobných systémov?

Ak práve vyvíjate portál, na ktorom predávate či už reálny alebo virtuálny tovar, iste by sa Vám zišla implementácia e-bankingového riešenia. A MONOGRAM ide uviesť presne takýto produkt, navyše ako opensource pod licenciou LGPL, teda použitiu vo Vašom projekte nebude nič brániť.

Práve dnes sa dokončili posledné nevyhnutnosti k releasu, takže sa už môžete začať tešiť.