Patavedecký seminár

Aj keď sa patavedecký seminár odohráva striedavo na Prírodovedeckej fakulte a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, nerozoberajú sa na ňom vážne vedecké problémy. Namiesto toho sa na ňom analyzujú a riešia omnoho vážnejšie – patavedecké – problémy. Tento seminár nemá striktne definovaný obor tém nakoľko pataveda nieje viazaná smiešnymi vedeckými pravidlami. Z najzaujímavejších doteraz odprednášaných tém:

Z najzaujímavejších doteraz tradične neodprednášaných tém:

  • Kvantová drakológia

Odporúčam Vám tak ako každému sa prísť zasmiať na tohtoročný prvoaprílový patavedecký seminár 8.4.

      Leave a Comment