Monthly Archives: June 2009

Hľadáme programátorov

Hľadáme nových členov do našich developerských teamov. Viac info na stránkach monogramu.

Hľadáme C# programátorov

Podpora UniPlatby v MONOGRAM EPayment knižniciach

Po trochu voľnejšom víkende sa znova pohol vývoj EPayment knižníc a na svete je podpora UniPlatby (v PHP aj C# a aj v EPayment simulátori).

UniPlatba sa líši od ostatných platobných protokolov tým, že v payment requeste sa neuvádza návratová URL. Táto adresa je zadaná obchodníkom priamo banke a platí pre všetky jeho platby. Toto znamená miernu komplikáciu pri epayment simulátore, pretože ten nevie, kam má odpoveď zaslať. Vyriešené to je pridaním ďaľšieho fieldu pri vytváraní payment response-u, do ktorého môžete vpísať URL, na ktorú budete spolu s payment responsom presmerovaní.

Naopak milo ma prekvapilo, že v špecifikácii je priamo napísané, že túto službu môžete  používať aj s účtom v inej slovenskej banke. Posledným milým prekvapením bola rýchlosť, s akou nám z UniCredit Banky odpovedali na naše dotazy.

No a po zapracovaní malých zmien pri validácii odchádzajúcich správ vo všetkých implementáciách už releasneme nové verzie knižníc aj s podporou UniPlatby. Toto nastane pravdepodobne ešte dnes, takže sa môžete tešiť. Najrýchlejšie informácie nájdete na stránkach MONOGRAM EPayment knižníc.