Moje projekty

Tu by som sa s vami rád podelil o niektoré knižnice/programy, ktoré som spravil.

MONOGRAM Code 128 library – .NET knižnica pre tvorbu čiarových kódov štandardu Code 128.

img_flynjoin – JavaScriptová knižnica zaujímavým spôsobom transformujúca obrázok.

Leave a Comment