Code 128 library

MONOGRAM Code 128 library je .NET knižnica generujúca čiarové kódy vo formáte Code 128.

Táto knižnica pri kódovaní využíva 128A, 128B a aj 128C variantu štandardu Code 128. Práve varianta 128C dokáže optimalizovať veľkosť výstupného čiarového kódu pri zápise číselných dát. MONOGRAM Code 128 library navyše využíva aj fakt, že jeden Code 128 kód môže obsahovať viac jeho variánt. Tieto sú inteligentne spojené do takej formy, aby bol výsledný zápis čo najmenší a plne využíval potenciál možnej hustoty dát aj pri číslicovo-textových dátach.

Knižnica ako aj ukážková aplikácia sú šírené pod licenciou LGPL, teda nič nebráni ich použitiu aj vo Vašich komerčných projektoch.

Na stiahnutie:
Zdrojový kód knižnice
Zdrojový kód ukážkovej aplikácie
Skompilovaná ukážková aplikácia

Leave a Comment

Trackbacks and Pingbacks: