Javascript img_flynjoin

Raz potreboval podobný efekt aplikovať kolega vo flashi, pomohol som mu navrhnúť spôsob, akým má rátať medzikroky, aby mohol použiť rôzne easing-y a aby výsledkom bola plnohodnotná flash transformácia. Potom som bol zvedavý, či je možné ten istý efekt spraviť aj pomocou JavaScript-u a zistil som, že je. Výsledok môžete vidieť tu.

Podobnú transformáciu som použil na stránke bawas.sk.

Knižnicu môžete ľubovolne používať/modifikovať, ale bol by som rád, keby ste ma o použití informovali.

Leave a Comment