Tag Archives: e-mail

MIME Parsing

Čo je to MIME

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) je spôsob zakódovania viacerých dokumentov do jednej správy. Najčastejšie sa používa v e-mailoch a v HTTP komunikácii. V HTTP je to pri odosielaní určitého formátu formulárov, ktorý je (v súčasnosti) nutné použiť pri uploadovaní súborov. Pri odosielaní takéhoto formulára tvoria jednotlivé položky formulára (vrátane súborov) spomenuté dokumenty, ktoré sa pomocou MIME spoja do jedného, ktorý sa následne odošle.

Drvivú prevahu má však používanie MIME v e-mailovej komunikácii, kde sú ním kódované prakticky všetky nie-čisto-textové správy. Tieto obsahujú prílohy alebo alternatívne zobrazenia správy (text vs HTML). MIME zároveň poskytuje spôsob, akým sa môžu jednotlivé zakódované dokumenty na seba odvolávať.

Ako na MIME

V prvom rade musíte zistiť, či je spracúvaný dokument v MIME formáte. V HTTP aj mailovom protokole (konkrétne vo formáte e-mailových správ) sú použité headery +- rovnakého formátu, preto budem hovoriť o oboch naraz. Dokument by mal mať nastavený header Content-Type (pozor, názvy headerov sú case-insensitive) a ak je tento header nastavený na multipart/*, pracujete s MIME dokumentom. Potom v tomto headeri musíte nájsť aj hodnotu boundary, ktorá je vlastne oddeľovačom jednotlivých častí MIME dokumentu.
Read more »