LINQ2LLBL vs LINQ2SQL

Každý c# programátor už určite zachytil správu o technológiách, ktoré Microsoft uviedol spolu s .NET Frameworkom 3.5 pod hromadným názvom LINQ. Ide hlavne o zjednodušený (alebo aspoň iný) prístup k dátam z rôznych zdrojov. Hlavne z objektov (teda klasických polí, kolekcií, zoznamov a p.), XML a databáz. Všetky 3 možnosti sú zaujímavé, možno sa ku niektorej ešte vrátim, ale poďme sa pozrieť hlavne na prístup k relačným databázam tzv. LINQ2SQL. Samozrejme skúsime sa pozrieť či ešte z tejto technológie netrčí nejaká slama a či nie je niečo už o niečo vyspelejšie (áno, skúsené oko čitateľa vidí, že smerujem ku produktu Fransa Boumu LLBL Gen Pro, ktorému sa budeme hlbšie venovať).

Continue reading

Posted in Nezaradené, Programovanie | Tagged , | Leave a comment